Eng
English
Deutsch
Deu

Adatvédelmi elvek

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Futárbörze.hu csomaglogisztikai szolgáltatás (Molnár László EV. székhelye: HU-6044 Kecskemét, Belsőnyír 322., nyilvántartási szám: 1297910, adószáma: 44187916-2-23) mint adatkezelő, (továbbiakban: Adatkezelő), az általam a www.futarborze.hu, a www.futárbörze.hu és a www.courierborse.com weboldalakon illetve, ahhoz kapcsolódóan megadott adataimat a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.

Definíciók:

Felhasználó: az a magánszemély, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, amely megfelel a ÁSZF-ben előírt feltételeknek.

Megrendelő: az a Felhasználó, aki áru- vagy csomagszállításra vonatkozó igényét a honlapon rögzíti.

Szolgáltató: az a Felhasználó, aki a csomagszállítási feladatot teljesíteni tudja a Szerződésben rögzített feltételek mellett (pl. futárszolgálat, fuvarozó, költöztető, szállítmányozó, stb.)

Üzemeltető: A www.futarborze.hu, a www.futárbörze.hu és a www.courierborse.com weboldalakon működő online futárbörze működtetője a Futárbörze.hu csomaglogisztikai szolgáltatás. 

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek


 

Kijelentem, hogy az adataimat önkéntesen szolgáltatom, azok a valóságnak megfelelnek és kötelezettséget vállalok arra, hogy az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelentem az Adatkezelő részére, vagy módosítom a megfelelő menüpontban.

Tudomásul veszem, hogy tájékoztatást kérhetek az adataim kezeléséről, kérhetem az adataim törlését, helyesbítését, emellett megillet a tiltakozás, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Adatkezelő kijelenti, hogy a megrendelők által rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére a vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul betartja, az adatokat kizárólag a jelen nyilatkozatban leírt célokra használja, illetve ezen célok elérése érdekében továbbítja.

Az internetes információtovábbítás nem tekinthető 100%-osan biztonságosnak, ám az Adatkezelő mindent megtesz az Ön által átadott információk védelméért. Ugyanakkor a fiókjához való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében Önnek is gondoskodnia kell jelszava védelméről.

Előfordulhat, hogy webhelyünk más webhelyre mutató linket tartalmaz. Az Adatkezelő nem felelős az így elért webhelyek adatvédelmi szabályzatáért, csakúgy, mint hacker támadások által megszerzett adatok kikerüléséért.

Az Adatkezelő az Önnel való kapcsolatfelvételkor nem kér jelszót. Ne adja meg a jelszavát, felhasználó nevét senkinek, aki cégünk képviseletében telefonon erre szólítja Önt fel. Adatait csak az oldal, üzenetek menüjében közölje probléma esetén.

Weboldalunkon való regisztráláskor az alábbi adatokat kérjük el:

Egyéni vállalkozó esetén: a vállalkozó nevét, vállalkozó címét, nyilvántartási számát, adószámát, telefon, e-mail, skype, messenger, illetve eljárni jogosult személy nevét, elérhetőségét.

Jogi személy esetén: nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, eljárni jogosult személy nevét, és elérhetőségét. (e-mail, telefon, fax, messenger, skype). Ezen adatokból nem mindegyik kitöltése kötelező. A webhely használata során további információkat is bekérhetünk Öntől.

Csomagfeladás berögzítésekor az alábbi személyes adatokat kérjük el:

A csomagfeladó és a címzett nevét, címét, illetve az eljárni jogosult személy nevét, elérhetőségét, melyet az Adatkezelő működéstechnikai okokból tárol rendszerében. A tárolt adatok külső felhasználó számára nem elérhetőek, azokat csak regisztrált és ellenőrzött felhasználók tekinthetik meg, mint a csomagküldés alapadatait a küldemény részletes adataival együtt.

A csomagfeladásnak nem feltétele a weboldalon való regisztráció, de valótlan adatok közlése büntető jogi felelősségre vonás következményét vonhatja maga után.

Weboldalunk használhatóságának növelése érdekében webhely-használati információkat is gyűjthetünk, illetve az oldallal kapcsolatos reklámanyagot, értesítést küldhetünk.

Az Adatkezelő kifejezetten azért kér alapvető adatokat a Felhasználóktól, hogy Megrendelők számára megfelelő Szolgáltatókat találjon, azokat összehozza. Az Adatkezelő nem árusítja, forgalmazza vagy adja bérbe a Felhasználók adatait. Adategyeztetés, vagy a rendszerrel való elégedettségének vizsgálata céljából is megkereshetjük Önt. Az Önnel való kapcsolatfelvételre elsődlegesen e-mail címét, illetve egyes esetekben, telefonszámát használjuk.

Weboldalunk alapvető adatok (telefonszám, fax, e-mail, mobil, skype, messenger, cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, adószám), illetve a regisztrált fél által közölni kívánt adatok kiszolgáltatásával teremt kapcsolatot a Megrendelő és a Szolgáltatók között. Cégjegyzékszáma, adószáma, nyilvántartási száma az ellenőrzés miatt szükséges. Az Adatkezelő ezen adatok alapján ellenőrzi le regisztrált tagjait. Ezen vizsgálat az ön sikere, és biztonsága érdekében történik.

Nem regisztrált ügyfelek előtt, a személyazonosításra illetve elérhetőségre alkalmas részletek rejtve maradnak. Regisztrált Felhasználóink betekintést nyerhetnek egymás adataiba, azt nem jogosult személyek előtt titokban tartva. Ha regisztráló fél ezen titoktartásának nem tesz eleget, és ebből más felhasználónak kára származik, akkor az a kettőjük közti jogvita alapján dől el. Az Üzemeltető ilyen esetben felelőségét kizárja.

A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött kapcsolatról, vagy annak létre nem jöttéről szóló információt, kizárólag belső nyilvántartásunkban és statisztikai célokra használjuk fel. A fent részletezett adatok kivételével a felhasználó elérhetőségit adatait soha nem adjuk ki illetéktelen személynek, eltekintve attól, ha erre jogi norma, vagy hatósági felhívás kötelez bennünket.

Regisztrált tagjaink alapadatait (nyilvános adatok) az oldalon regisztrált Felhasználók üzletépítés céljából egy erre a célra létrehozott adatbázisban megtekinthetik, ezzel tagjainknak versenyelőnyt, üzleti lehetőséget kívánunk biztosítani.  
 

Az Adatkezelő a Megrendelők kiszolgálása érdekében a rendelkezésére álló nyilvános adatok alapján megkereséssel élhet olyan a futárbörzén még nem regisztrált szolgáltatók felé, akikről feltételezhető, hogy a Megrendelő által közzétett szállítási megbízást teljesíteni tudják. Ezzel is segítve a két fél üzleti kapcsolatát.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy regisztrált Felhasználóit a megadott adatok alapján ellenőrizze, így elkerülve a hamis, illetőleg jóhiszeműen közölt téves adatokat. Felelősséget az ellenőrzés ellenére a szolgáltató nem tud vállalni. Továbbá fenntartjuk a jogot, hogy regisztrációját probléma esetén, illetőleg sikertelen egyeztetés esetén töröljük.

Mint felhasználó tudomásul veszem, hogy az adatkezelő szolgáltatásának igénybevételével a fenti rendelkezéseket elfogadtam.

 

 

 

Vissza